Tradicija podjetja

Ko govorimo o glasbilih, se nam noben cilj ne zdi previsok. Z znanjem in storitvami smo že prepričali domači, avstrijski, nemški in nizozemski trg, pri tem pa je izjemno pomembno nadaljevanje družinske tradicije, ki jo negujemo več kot 25 let. 

Glasbene korenine Mundovih segajo v 19. stoletje. Zlatkova pradedek in dedek sta bila ljudska godca in sta igrala na gosli oz. violino, takrat zelo priljubljeno glasbilo. Glasbeno tradicijo je nadaljeval Zlatkov oče, Viktor Munda, ki se je naučil igranja na diatonično harmoniko, poznano tudi kot »frajtonerco«. Še danes je na ptujskem prepoznaven ljudski godec, ki je igral že na več kot 1050-ih prireditvah, porokah in obletnicah. 

 Glasbeni geni so se pri družini Munda očitno udomačili, Zlatko pa jih je popeljal na višjo, strokovno raven. Leta 1992 se je v podjetju Melodija Mengeš izučil za glasbilarja in  izdelal svojo prvo »frajtonerco«. Leta 1999 je odprl lastno podjetje za poučevanje, servisiranje in izdelavo diatoničnih harmonik, še prej pa se je leta 1994 zaposlil v Orglarski delavnici Rimokatoliške škofije, kjer je bil nazadnje pomočnik direktorja. V tistem obdobju, do leta 2008, ko se je osredotočil na izdelavo, servisiranje in poučevanja glasbil, se ni naučil zgolj umetnosti izdelovanja orgel, pridobil je tudi izjemno znanje na področju fizike, akustike, poznavanja materialov, konstrukcijskih znanj, logike, mehanike, statike in ročnih spretnosti pri obdelavi lesa in kovin, izostrilo pa se mu je tudi poznavanje zgodovine orglarstva, umetnostne zgodovine, glasbenega posluha, orgelske igre in literature. Za Zlatkovo današnje delo pa je najpomembnejše, da se je v teh letih naučil potrpežljivosti in natančnosti ter razvil občutek za skupinsko delo.