KLAVIRKA GOLD V. 120/C

Harmonike

Uglašena: 5 x uglašena s kabino

Materijal: Celluloid

Gumbi: 42 diskantnih tipk, 13 diskantnih registrov

Bas gumbi: 120 basov, 5 bas registri

9.790,00 €

Količina: